2/22/2009

Океанът от моите системи от убеждения

Напоследък се опитвам да обясня моята система от убеждения и все повече си мисля, че до сега съм живял в нещо като объркана представа. Не защото съм избрал погрешна посока да вървя и не защото съм следвал някаква точно определена и дефинирана посока. Не! И в двата случая, щеше да е жалко, въпреки че имам някакво мнение за себе си.

Система от убеждения. Според Робърт Антон Уилсън, системата от убеждения на даден индивид постоянно претърпява различни каламбури и преминава през етапи на модификация почти ежедневно. Но никога не остава статична и е една система, която постоянно се надгражда, изхвърля предишни и грешни подсистеми и вкарва нови и по-висши такива.

Винаги съм се опитвал да се определя и да застана твърдо зад идеята, че съм човек с отворен начин на мислене и свободомислещо съзнание. От specterдруга страна напоследък се замислям, че доста от нещата, в които съм убеден са такива само защото съм убеден в това. Това влиза в противоречие. Но колкото повече разсъждавам в тази посока, противоречието между това да си едното и другото могат да вървят ръка за ръка.

Защото всъщност да вярваш е може би най-човешкото чувство и може би това, което структира до известна степен амбицията и мотивацията да вървиш по пътя, който си избрал.

Да вярваш в живота или в различен негов аспект няма никаква научна стойност, т.е. амплитудата между реалностите или системите от убеждения, които приемаш във всеки един момент може да са страхотно екстремни, без това да засяга убеждението ти, че мислиш без предрасъдъци и си абсолютно готов за промени. Интересното в случая е, че доста често объркването е неизменна част от този процес. Тука може би системата за свободният мозък влиза в употреба, защото самата дефиниция отхърля объркването като следствие от сблъсък на две противоположни сили. Представете си го като океан със силно вълнение. Вълните се блъскат една в друга, но водата която ги съставя не се губи, а просто се връща обратно към цялото. Това е надграждането, което се опитвам да постигна. Това, че всякакви идеи и концепции не трябва да се губят или отхвърлят, а по-скоро да се добавят към една база с различни под-бази, които се отнасят към различни системи от убеждения и концепции или различни океани с различен обем вода.

Аз вярвам в живота и подхождам с отворено и свободно съзнание към всичко, което ни заобикаля, независимо каква форма е приело в този точен момент от континиума. Като се опитвам да разбера колкото се може повече, искам да създам различни и възможно най-много такива модели, от които след това да избера в кои да вярвам и кои да отхвърля. Тези постоянни мутации на системата ми убеждения карат мозъка ми да се чувства постоянно жив и работещ върху бъдещето, в което искам да живея. Търсенето никога не е започвало, а откритията винаги предстоят.

Какво искахме да кажем?

Добре е, още от началото да се разберем за едно. Когато човек говори, той трябва да бъде в този разговор и да разбира поне малко от материята. Онова вещество, което прави всеки един спор конструктивен и всеки един разговор значещ и оставящ във време-пространството като шум, към който можеш да се върнеш.

Различен е начина по който се изразяваме, но доста често всичко, което искаме да кажем е простичко и може да се покаже (?) без излишно разстягане на локуми. Но много често човешката ни същност ни подхлъзва. Не можем без онова излишно голословене, което ни кара да се чувстваме повече от опонента. Или ако няма опонент, повече от всеки един произволно посочен невинен наблюдател.

Разбира се, нещата не стоят точно така когато става въпрос за бързо развиващо се общество, особено на прага на началото на новата ера. И докато хора като Juan Enriquez говорят за издигането на HOMO EVOLUTIS, нов вид в развитието на човека, то други казват, че трябва да промени 'начина си на изразяване', ако искаме да постигнем нещо различно от утопичен или дисутопичен модел за бъдещето.

И аз лично съм съгласен. Голяма част от думите, които използваме не могат да служат на новият начин на живот. А създаването на нов речник, който да е достатъчно добър и гъвкав, за да може точно да дефинира това което мислим, без да оставя шанс за различни интерпретации е труден, ако не и невъзможен да се направи.

Въпросите остават, обаче отворени. Какво искаме да кажем? И какво мислихме да кажем?

Researching Video Games


Spore Research: Outtakes from bolt peters on Vimeo.


B|P Game Research Process & Shameless Marketing from bolt peters on Vimeo.

“The feedback we received from users wasn’t based on tasks we’d ordered them to do, but rather on self-directed gameplay tasks the users performed on their own initiative”


Hmm...

MIT's augmented reality - "Sixth Sense"

No, it's not "I see dead people" thing. It's something much more. Watch this video:

2/21/2009

Singularity - The Game

via singularityu @ twitterI can't wait for this!

Robot mimics humans actions

via telegraph

Berti is less than two years old but will help scientists develop artificial intelligence outstripping anything previously seen before.

The robot, created by Bristol Robotics Laboratory and Elumotion, a robotics firm based in Bath, is greeting the public at London's Science Museum.

It was created to mimic human gestures as part of a study into how humans react to lifelike robots.

It's not far away in the future when humans and robots will live together. And the research of artificial general intelligence is gathering speed in the last years so if you have some doubts about that you live in interesting time, now is the moment to give this a second thought.

2/15/2009

I'm a Transhumanist!

A man walks into a bar…

“I just came from the craziest conference!” he says to the bartender.

“Really?” says the bartender. “What was it about?”

“Well” the man says “these crazy people who call themselves Transhumanists believe we should use futuristic technology to get rid of diseases and make people more intelligent and happy and stuff.”

“Really?” says the bartender.

“Yeah” the man says. “And these Transhumanists want to use robots and something called nanotechnology so we don’t have to work so hard and we can all be rich.”

“Really?” says the bartender.

“Yeah” the man says. “And these Transhumanists want to use biotechnology to keep people young and let them live almost forever.”

“Wow! I just realized something.” says the bartender.

“What’s that?” the man asks.

“I’m a Transhumanist!” says the bartender.

[via Accelerating Future]

2/13/2009

When two... satellites colide

It's a strange situation, but sometimes strange things happens right over the corner.

On Tuesday two satellites, one from USA and one from Russian collide nearly 780 km above Earth:

The risk to the International Space Station and a shuttle launch planned for later this month is said to be low.

Space debris experts say the chances of such collisions have been rising.


And with the increased number of stuff we put in space (and sometimes lost in space by a human mistake - http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/11/18/endeavour.spacewalk/index.html) there could be an cascade effect for such collisions, which in the end could ban space exploration (this will be a catastrophe). So the question: is it worth to persuade people about cleaning our NEO (near-Earth orbit) from those debris and is that idea possible at all?

2/12/2009

Hello, World! Hello, Tempus Horizon!

"My god, it's full of stars." - David Bowman, 2001: A Space Odyssey

We are a species of change and adaptation. Tempus Horizon is about the change. My change to something I cannot be on the pages of my old blog anymore. And that change is a reflection of my new interests that I developed through the years.

So here I'm starting a new thing. A new way to express myself and thoughts that are circulating through my head all the time. This will be the backdoor to my mind, the things I'm interested in, what am I reading, listening, doing and so on.

This is my new home page. Hope you like it!

P.S.: My English isn't excellent, but I will try my best.